Mielőtt elmerülnénk a témában, le kell szögeznünk, hogy a filogenezis, illetve a filogenetikus modell nem áltudomány, nem kérdőjelezi meg az emberiség tudományos eredményeit, és nem cáfolata semmilyen bizonyítéknak, csupán egy másik szemszögből, a filozófia oldaláról vizsgálja a világot, annak felépítését és fejlődését.

filogenetikus modell szerint minden élő szervezet három dimenzióban létezik, de a dimenziók érzékeléséhez szükséges szervek, szervrendszerek évmilliók alatt fejlődtek ki. Az első dimenzióban – ahonnan a szépség fogalma származik – a növények találhatóak, amelyeknek anyagcsere folyamatai szubjektíven működik, és emiatt „objektíven” tevékenykednek: növekednek, virágoznak, termést hoznak, végül pedig elpusztulnak. A növényeknek nincs szervük arra a minősítésre és a gondolkodásra, de a számukra is érték a létfenntartás, érzékelésük és reakcióik generalizáltak. A növények lehetőségei a maguk szintjén sem egyformák, hiszen kialakulhat jó növényi társulás és ennek ellentéte is.

A második dimenzió – ahonnan a jó fogalma, mint érték származik – az állatvilágé, akiknek testi folyamatai és állapotuk az első dimenzióban létezik, de már vannak a minősítéshez szükséges szerveik. Az érzékszervek és az érzetek – ízek, szagok, hőmérséklet, forma, tapintás, stb. –  a társas kapcsolatokban az érzelmek létrejöttét és annak tapasztalatként való megőrzését hozták magukkal.

A harmadik dimenzió az igaz fogalmának származási helye, ahol az ember található, akinek kialakulása és fejlődése a növényvilág és állatvilág tapasztalatai alapján jött létre, de az első és második dimenzió tudásán túl is rendelkezik saját tudással. A harmadik dimenzió a beszéd kialakulása, fejlődése és az általa bekövetkezett agyi változás okozataként jött létre. A fejlődés lényege, hogy az ember nevet adott a tárgyaknak, folyamatoknak,  fogalmakat alkotott, így össze tudta vetni másokkal a tapasztalatait, a memóriája pedig egyre nagyobb távlatokat tudott átfogni. Képessége nemcsak a valóság fejben történő leképezésére adott lehetőséget, hanem a megváltoztatására, másképp történő felépítésére is, és beépült a tér, a mozgás és az idő érzékelése is. Minden ember fejében ott van egy általa megélt világ összerakott képe, ami alapján dönt.

A fejlődés egyik dimenzióban sem ért véget; tovább folytatódik.

Ha szeretne többet is megtudni a filogenezisről és a filogenetikus modellről, látogassa meg a weboldalamat a www.szmszm.hu címen, ha pedig kérdése lenne, forduljon hozzám bizalommal a szabomargit4@gmail.com e-mail címen!