Állapítsuk meg a kár okozóját!

A kár megállapítása után találjuk meg, hogy mi okozta, ki okozta, hiszen a kártérítés összegét neki, vagy a biztosítójának kell kifizetnie.  A károkozás lehet egy véletlen baleset is, illetve lehet egy jogellenes cselekmény is. Minden szempontot figyelembe kell venni. Nehezebb helyzetben vagyunk, ha előre nem látható eset okozta kárt.